Karriere

COMPO

COMPO je riešením pre modernizácie osobných výťahov do existujúcich objektov s využitím existujúcej strojovne výťahu. Výťahy typu COMPO  dodávame s nosnosťou od 250 kg, s rýchlosťou výťahu od 0,63 m/s do 4,0 m/s.

 

Kabína

Ponuka kabín je daná možnosťami výťahovej šachty a zvislosťou stien. Kabína je najvýraznejším designovým prvkom celého výťahu. V ponuke je mnoho variant obkladov stien a dekorov podlahy, typov osvetlenia a ďalších designových prvkov.

 

Kabínové a šachtové dvere

Kabínové dvere ponúkame v plne automatickom prevedení s nerezovým brúseným povrchom. Šachtové dvere ponúkame v niekoľkých variantoch: ručné krídlové šachtové dvere, automatické teleskopické alebo automatické dvere s centrálnym otváraním.

 

Ovládače a ukazovatele

Pre modernizačné riešenie ponúkame niekoľko typov tlačidiel so zvýšenou odolnosťou proti vandalizmu. V ovládacom paneli v kabíne je umiestnený centrálny displej s polohovou a smerovou signalizáciou a označením staníc. Súčasťou každej modernizácie je aj hlásenie poschodí, tlačidlá pre otvorenie a zatvorenie dverí a tlačidlo pre privolanie pomoci v prípade poruchy výťahu s možnosťou napojenia na GSM bránu.

 

 Riadiaci systém

Riadiaca jednotka je umiestnená v rozvádzači v strojovni výťahu. Jednou riadiaciou jednotkou je možné ovládať až 8 výťahov v skupine s mnohými možnosťami individuálnych nastavení. Spoločne s frekvenčným riadením je zaistená bezproblémová prevádzka výťahu s jednoduchou obsluhou pre prípad vyprostenia. Pre prípad výpadku elektrického prúdu je možné variantne vybaviť výťahy záložným zdrojom prúdu - UPS. Ten zaistí pri výpadku prúdu zjazd výťahu do najbližšej stanice a automatické otvorenie dverí.