Kontakt

Nonstop Dispečing:

Bratislava             +421 902 928 204

Žilina                     +421 902 928 208

Banská Bystrica  +421 948 293 122

Košice                   +421 905 491 421

 

ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.

Nové Záhrady I/13A

821 05  Bratislava

tel.:  +421 2 4020 88 88

fax:  +421 2 4020 88 99

 

E-mail:  tvb.tkesk@thyssenkrupp.com