Karriere

Modernizácie

Väčšia bezpečnosť - väčšie pohodlie - menej odstávok

Výťahy sú jedným z mála dopravných prostriedkov, ktoré sú prevádzkované bez dozoru. Avšak vďaka tomu, že musia spĺňať prísne bezpečnostné kritériá, sú tiež jedným z najbezpečnejších foriem dopravy. Ako vlastník alebo správca objektu máte zodpovednosť za opravu a údržbu zariadenia, rovnako ako za to, že Vami prevádzkované zariadenie zodpovedá bezpečnostným predpisom. Ako odborníci v odbore sú pracovníci tímu ThyssenKrupp Výťahy pripravení Vám poskytnúť technickú podporu a ponúknuť Vám najvhodnejší modernizačný koncept prispôsobený Vám na mieru. Máme know-how pre modernizáciu akéhokoľvek výťahového zariadenia bez ohľadu na výrobcu.

Modernizácia výťahu s ThyssenKrupp Výťahy pre Vás bude znamenať:

- zvýšenie prepravnej kapacity a dostupnosti výťahu pre cestujúcich

- novú technológiu, vyšší komfort, väčšiu bezpečnosť, menej odstávok

- zreteľné zvýšenie výkonu a efektívne využitie energie

- splnenie všetkých relevantných právnych a bezpečnostných predpisov

- zlepšenie vzhľadu zariadenia

Vyššie požiadavky na bezpečnosť, modernizácia celého objektu, vyšší výkon alebo zlepšenie estetiky: je mnoho dobrých dôvodov k modernizácii Vašeho výťahu.

 

Neváhajte a "vylepšite" svoj výťah s ThyssenKrupp Výťahy!