Über uns

O našej spoločnosti

Milióny ľudí používajú naše produkty každý deň. Výťahy a zdvíhacie plošiny, eskalátory a pohyblivé chodníky zaručujú pohodlný a bezpečný presun ľudí alebo tovaru vo verejných alebo súkromných priestoroch. Táto rozmanitosť produktov znamená, že ThyssenKrupp Výťahy Vám môžu ponúknuť správnu prepravu v každej situácii.

ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.

 

Nové Záhrady I/13A

821 05  Bratislava

 

tel.:  +421 2 4020 88 88

fax:  +421 2 4020 88 99

 

E-mail:  tvb.tkesk@thyssenkrupp.com