Právne poznámky

Potvrdenie podmienok používania

Používaním našich webových stránok súhlasíte s nasledujúcimi všeobecnými právnymi podmienkami použitia. thyssenkrupp Elevator AG si vyhradzuje právo vykonať zmeny v týchto všeobecných právnych podmienkach. Ak s týmito zmenami nesúhlasíte, mali by ste prestať používať našu webovú stránku. Pokračovaním v používaní webových stránok vyjadrujete súhlas s akýmikoľvek zmenami, ktoré boli vykonané.

Ochrana dát

thyssenkrupp Elevator AG oceňuje váš záujem o našu spoločnosť a jej produkty. Pri používaní našich webových stránok berieme veľmi vážne ochranu vašich osobných údajov. V nasledujúcom texte vás radi informujeme o zhromažďovaní anonymných a osobných údajov.

Zber anonymných údajov

Vo všeobecnosti môžete navštíviť webové stránky spoločnosti thyssenkrupp Elevator AG anonymne, t. j. bez toho, aby ste nás informovali o tom, kto ste. Pri návšteve našich webových stránok naše webové servery v Nemecku štandardne ukladajú IP adresu vášho poskytovateľa internetových služieb, prostredníctvom ktorého pristupujete k našim webovým stránkam, k webovým stránkam, z ktorých prichádzate na naše stránky a k súborom, ktoré od nás získate, ako aj k dátumu Vašej návštevy a všeobecné informácie o vašom prehliadači. Tieto údaje sa analyzujú iba v anonymizovanej forme pre štatistické účely.

Táto webová stránka využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli analyzovať, ako užívatelia stránky používajú. Informácie generované súborom cookie o používaní webových stránok sú vo všeobecnosti prenášané a ukladané na serveroch Google v USA. V členských štátoch EÚ, alebo v iných členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru. Spoločnosť Google pred odoslaním skráti vašu IP adresu, ak je na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP. Len vo výnimočných prípadoch sa vaša plná adresa IP odošle na server Google v USA a skráti sa tam. V mene prevádzkovateľa týchto webových stránok použije spoločnosť Google tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o aktivite webových stránok a poskytovania ďalších služieb pre prevádzkovateľa webových stránok súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a používaním internetu. Spoločnosť Google nebude priraďovať vašu IP adresu prehliadača prenášanú pre účely služby Google Analytics so všetkými ostatnými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Používanie cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení v prehliadači; Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vygenerovaných súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) a ich spracovaní spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou zásuvného modulu prehliadača pod nasledujúcim odkazom: http: // tools .google.com / dlpage / gaoptout? hl = de

Cookies

Cookies používame iba na to, aby sme vám uľahčili používanie našich stránok. Osobné údaje môžu byť uložené v súboroch cookies na jednotlivých stránkach, ak ste s tým výslovne súhlasili vopred, napr. aby ste nemuseli znova zadávať prístupové údaje. V zásade máte prístup aj k všetkým informáciám na našich webových stránkach, ak ste vo svojom internetovom prehliadači deaktivovali súbory cookie. Ak však zamietnete cookies, funkčnosť našich ponúk môže byť obmedzená.

Zber a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje ukladáme a spracovávame len vtedy, ak nám tieto informácie poskytnete dobrovoľne, napr. vyplnením kontaktného formulára alebo registráciou pre personalizované služby. O určenom účele budete informovaní na príslušných stránkach a v prípade potreby budete požiadaní o váš súhlas s uložením a spracovaním údajov. Údaje budú odosielané iba poskytovateľom služieb, ktorí sú s nami prepojení, napr. aby ste mohli poslať požadované písomné informácie. Všetci poskytovatelia služieb sú samozrejme povinní zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť údajov. Ak navštívite naše webové stránky o kariére a využijete služby, ktoré ponúkame, alebo dokončíte on-line žiadosť, vaše údaje môžu byť tiež odovzdané iným spoločnostiam skupiny thyssenkrupp. Žiadne údaje nebudú odovzdané iným tretím stranám. Vo všeobecnosti budú vaše údaje pred prenosom a spracovaním zašifrované, aby boli chránené pred neoprávneným prístupom.

Práva dotknutých osôb

Na požiadanie vás budeme samozrejme písomne informovať, či sme o vás uložili osobné údaje a ak áno, aké údaje. Vaše práva na upozornenie, opravu, blokovanie a vymazanie výslovne uvedené v nemeckom zákone o ochrane osobných údajov budú dodržané. Svoje údaje si môžete tiež zobraziť sami a v prípade potreby ich zmeniť alebo odstrániť v našom portáli žiadateľa, alebo na niektorých iných webových stránkach, napr. pre newsletter / upomienka. Môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ochranou vašich osobných údajov uvedených na príslušnej stránke tým, že nám pošlete krátke upozornenie.

Ďalšie informácie

Spoločnosť thyssenkrupp Elevator AG ako globálna spoločnosť prevádzkuje množstvo webových stránok na celom svete. Všetky informácie, ktoré pošlete na niektorú z našich webových stránok v akejkoľvek krajine, sa môžu preniesť elektronicky na server pre jednu z týchto lokalít v inej krajine. Tieto informácie môžu byť použité, uložené alebo spracované v inej krajine, ako je tá, v ktorej boli zadané. Vaše osobné údaje budú uložené a spracované v súlade s ustanoveniami o ochrane údajov krajiny, v ktorej je webová stránka prevádzkovaná.

Otázky a návrhy týkajúce sa ochrany údajov

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa ochrany údajov, obráťte sa na nášho pracovníka pre ochranu údajov v spoločnosti thyssenkrupp Elevator AG, 45143 Essen, Nemecko alebo e-mailom: datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com.

Duševné vlastníctvo a právo na používanie

Obsah, vrátane obrázkov a designu webovej stránky thyssenkrupp Elevator AG podliehajú ochrane autorských práv a iným právnym predpisom na ochranu duševného vlastníctva. Táto webová stránka neudeľuje žiadnu licenciu na používanie duševného vlastníctva vo vlastníctve spoločností skupiny thyssenkrupp Elevator Group. Najmä kopírovanie, distribúcia, reprodukcia, prenos, spracovanie, modifikácia alebo iné využitie obsahu na tejto webovej stránke na komerčné účely, bez písomného súhlasu thyssenkrupp Elevator AG nie je povolené.

Ochranné známky

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ochranné známky používané na internetových stránkach thyssenkrupp Elevator AG sú chránené zákonom o ochranných známkach. To isté platí pre firemné logá a značky.

Zodpovednosť

Informácie, ktoré vám thyssenkrupp Elevator AG poskytuje na tejto webovej stránke, sú pravidelne zostavované a aktualizované. Napriek maximálnej opatrnosti nemôžeme zaručiť, aby obsah tejto webovej stránky neobsahoval chyby. Neexistuje žiadna záruka obchodovateľnosti, žiadna záruka spôsobilosti na konkrétne použitie a žiadna iná záruka akéhokoľvek druhu, výslovná alebo predpokladaná, pokiaľ ide o informácie alebo akýkoľvek aspekt tejto webovej stránky. Obsah nepredstavuje záruku alebo záruku týkajúcu sa našich produktov, najmä pokiaľ ide o ich predajnosť alebo zmluvnú vhodnosť pre konkrétny účel. Akékoľvek výhľadové vyhlásenia na našej webovej stránke sú založené výlučne na názoroch, (predbežných) odhadoch alebo predpokladoch zo strany manažmentu spoločnosti thyssenkrupp Elevator AG. Ako také podliehajú rizikám a neistotám. thyssenkrupp Elevator AG nie je povinný aktualizovať takéto výhľadové vyhlásenia. Spoločnosť thyssenkrupp Elevator AG si vyhradzuje právo vykonať zmeny, alebo dodatky k poskytnutým informáciám, alebo údajom vždy, bez ďalšieho upozornenia.

Táto webová stránka odkazuje na poskytovateľov tretích strán, v niektorých prípadoch pomocou hypertextových odkazov. thyssenkrupp Elevator nemá žiadny vplyv na obsah webových stránok tretích strán. Z tohto dôvodu spoločnosť thyssenkrupp Elevator AG odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah a postupy ochrany údajov webových stránok tretej strany, na ktoré odkazuje. Pred použitím webových stránok tretích strán odporúčame, aby ste si prečítali príslušné podmienky a ustanovenia o ochrane údajov uvedených poskytovateľov.

Platné právo a súdna právomoc

Používanie tejto webovej stránky a výklad týchto právnych poznámok podliehajú nemeckému právu s vylúčením akejkoľvek kolízie zákonov. Súdy v Nemecku budú mať právomoc rozhodovať vo všetkých sporoch vyplývajúcich z vašej dohody s týmito podmienkami používania.

Hore
Všetky práva vyhradené 2018 © thyssenkrupp Elevator
Znak|Právne záležitosti|