Organizácia

Organizácia thyssenkrupp

Naše obchodné aktivity sú organizované do šiestich obchodných oblastí: Components Technology, Elevator Technology, Industrial Solutions, Materials Services, Steel Europe a Steel Americas. Oblasti podnikania sú rozdelené na obchodné jednotky a prevádzkové jednotky. V 77 krajinách je v konsolidovanej účtovnej závierke zahrnutých 497 dcérskych spoločností a 23 investícií vykazovaných metódou vlastného imania.

Ďalší rozvoj prostredníctvom efektívnej organizácie siete

Spoločnosť thyssenkrupp sa zameriava na konkrétne individuálne ciele v oblasti podnikania a na väčšiu globálnu konektivitu a spoluprácu. Za týmto účelom pracujeme v multidimenzionálnej štruktúre riadenia (sieťovej organizácii), ktorá pozostáva z prevádzkových spoločností, obchodných funkcií, regiónov a servisných jednotiek. V rámci tejto štruktúry boli vymedzené úlohy a zodpovednosti, pravidlá a štandardy pre spoluprácu, procesy a pravidlá pre podávanie reportov. V súčasnosti sa do podnikových oblastí, regiónov a servisných jednotiek zavádza nová efektívna štruktúra riadenia.

Organizácia thyssenkrupp
Hore
Všetky práva vyhradené 2018 © thyssenkrupp Elevator
Znak|Právne záležitosti|