Udržateľnosť

Zamestnanci: Naša priorita

Našim cieľom je stať sa prvou voľbou zamestnávateľa v priemysle

Udržateľná organizácia vytvára svojim zamestnancom pohodu - a to ako profesionálnu, tak aj osobnú - to je priorita. Vieme, že všetci zvíťazíme, keď našich zamestnancov postavíme na prvé miesto. V prvom rade aktívne podporujeme ich zdravie a bezpečnosť, a trvalo poskytujeme zaujímavé možnosti školenia a rozvoja. Početné podnety a HR nástroje nám pomáhajú prinášať našim zamestnancom to najlepšie.

Podpora etickej rozmanitosti a kultúry začlenenia

Zodpovedáme za najvyššie etické štandardy a vytvárame kultúru rovnakých príležitostí, vzájomnej dôvery a rešpektu. Dodržiavanie Nemeckej charty rozmanitosti nás vedie k vytváraniu pracoviska bez predsudkov a otvorené pre každého.

Ďalšie priority udržateľnosti:

 • Životné prostredie
 • Spoločnosť
 • Partneri

Bezpečnosť a ochrana zdravia: top priorita

Bezpečnosť a ochrana zdravia: top priorita

Výťahy sú celosvetovo najbezpečnejším spôsobom dopravy. Snažíme sa zaistiť, aby všetci zamestnanci a subdodávatelia pracujúci na nich, boli tiež v bezpečí. Náš cieľ nulových nehôd je podporovaný celoskupinovou bezpečnostnou a zdravotnou politikou – rozsiahlymi školeniami a certifikovanými procesmi riadenia bezpečnosti. Nehody a poranenia sú dôkladne hlásené a vyšetrené tak, aby sa prijali nápravné opatrenia.

Tieto pokyny a opatrenia nám pomáhajú chrániť zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a subdodávateľov:

 • Školenie našich 10 globálnych pravidiel
 • Interné audity bezpečnostných systémov (SSAS)
 • E-learning kľúčových bezpečnostných tém pre všetkých zamestnancov
 • Školenie manažmentu o bezpečnostnom povedomí
 • Rozsiahle činnosti riadenia subdodávateľov, vrátane bezpečnostných subdodávateľských dní
 • Každoročný „We care“ svetový deň bezpečnosti
 • Každoročné udeľovanie ocenení za bezpečnosť
 • Inovácie bezpečnosti produktov, akým je aj náš spôsob inštalácie bez lešenia
 • Certifikáty OHSAS 18001
 • Bezpečnostné školenia pre všetkých technikov

Spokojní zamestnanci pracujú oveľa lepšie

Spokojní zamestnanci pracujú oveľa lepšie

Spokojní a dobre vyškolení zamestnanci sú našim najväčším prínosom. To je dôvod, prečo sme investovali do vytvorenia vlastného celosvetovo ojedinelého tréningového centra zameraného na rozvoj profesionálov vo výťahovom priemysle.

Na 12 miestach po celom svete má naša globálna organizácia školiace centrá Seed Campus, ktoré zabezpečujú priebežné školenia na základe potrieb kvalifikovaných pracovníkov a mladých profesionálov z celej spoločnosti. Vysoko špecificky cielené programy umožňujú našim zamestnancom rozvíjať ich schopnosti pod vedením odborníkov z interných trénerov.

Hore
Všetky práva vyhradené 2018 © thyssenkrupp Elevator
Znak|Právne záležitosti|