Udržateľnosť

Spraviť z udržateľnosti realitu

Urobiť z udržiteľnosti realitu

V thyssenkrupp Elevator je našim záväzkom sníženie ekologickej stopy našich produktov, procesov a operácií. Je zakotvený v našej kultúre a myslení. V skutočnosti je jadrom nášho prístupu k udržateľnosti.

Nevyhnutnosť energetickej účinnosti

Nevyhnutnosť energetickej účinnosti

Prudký nárast mestských populácií je nezastaviteľný, čím je zaťažený priestor a zdroje. Riešením tohto nárastu, a zároveň snahou o zachovanie zelene, je mestské prostredie stále hustejšie a vertikálne. Preto musia budovy ponúkať väčšiu účinnosť a pohodlie než kedykoľvek predtým.

Celosvetový dopyt po energii sa v nasledujúcich 15 rokoch zvýši o 20% až 35%, pričom mestá predstavujú dve tretiny tohto nárastu (pozri tiež: Urban Hub). V mestskom prostredí sú budovy najväčšími spotrebiteľmi energie. Naše inovatívne technológie a modernizačné balíčky vám pomôžu túto spotrebu znížiť.

Výťahy: Zlepšenie energetickej účinnosti budov

Nové technológie, na princípe nášho produktu TWIN elevator - dve nezávislé kabíny v rovnakej šachte - môžu znížiť spotrebu energie až o 27% a znížiť tak aj požiadavky na elektrickú energiu o polovicu a zároveň zvýšiť využiteľnú podlahovú plochu až o 30%.

Výťahy môžu tiež riadiť energetickú sebestačnosť budovy. V novom One World Trade Center v New Yorku poskytujú regeneračné pohony výťahov dostatok energie pre celý systém osvetlenia budovy. Renovácia starších výťahov môže znížiť spotrebu energie až o 70% a predĺžiť tak životnosť výťahu o ďalších 25 rokov.

"Dnešné energeticky neefektívne budovy sa jednoducho nemôžu vyrovnať s našimi rastúcimi energetickými potrebami. Rozhodnutia, ktoré dnes robíme, ovplyvňujú budúcnosť miest." Urbanizácia musí byť aj naďalej v duchu myslenia zameraná na udržateľnosť - v prospech budúcich generácií. Odborné znalosti a produkty už existujú, jedinou výzvou je rýchlejší upgrade našich stavieb."

Andreas Schierenbeck, CEO, thyssenkrupp Elevator, reč na Energy Efficiency Global Forum (EE Global) 2015 vo Washingtone D.C. pozri tiež Urban Hub.

Zavedenie udržateľnosti do životného cyklu našich produktov

Výrobná fáza, po ktorej nasleduje fáza užívania, má najvyšší dopad v rámci všetkých kategórií vplyvov.

Okrem toho má fáza konca životnosti produktu značné environmentálne zaťaženie, vzhľadom k recyklácii oceľových konštrukčných dielov, čo predstavuje tretiu najdôležitejšie fázu životného cyklu výťahov.

Doprava, inštalácia a servis sú menej významné etapy v cykle životnosti produktov.

Usilujeme sa o to, aby mestá boli lepšími miestami pre život tým, že naše systémy pre prepravu cestujúcich budú udržateľnejšie po celú dobu ich životného cyklu. Zapájame udržateľnosť do nášho kľúčového podnikania tým, že investujeme do zákazníckych riešení, ktoré podporujú certifikáty ekologických stavieb, ako sú LEED a BREEAM.

Pomáhame transformovať priemysel s inovatívnymi riešeniami, ako sú MAX, ACCEL, TWIN, a ďalšie. Znižujú energetickú náročnosť, priestor, zdroje a údržbu miestnych výťahov, čo činí budovy inteligentnejšími a efektívnejšími.

Vývoj produktov

Naše výskumné a vývojové tímy sú hrdé na to, že navrhujú ekologickejšie produkty a poskytujú silné partnerstvo inováciám. Tieto aktivity sú riadené štúdiami hodnotenia životného cyklu (LCA - Life Cycle Assessment) založenými na štandardoch ISO 14044. Niektoré z našich produktov, ako napr. iwalk a ACCEL, sú takiež certifikované podľa štandardov ISO 14006, ktorý zabezpečuje, že pri navrhovaní zohľadňujeme environmentálne aspekty .

Globálne uznávané LCA nám umožňujú merať a zlepšovať environmentálnu výkonnosť našich výrobkov po celú dobu ich životného cyklu.

Dodržiavanie riadiacich princípov nasledujúcich certifikačných programov udržateľného rozvoja budov, nám tiež pomáha minimalizovať vplyv našich výrobkov na životné prostredie a zlepšiť tak ekologickú stopu budovy:

  • Líder v oblasti energetiky a životného prostredia (LEED)
  • Metodika environmentálneho hodnotenia budov (BREEAM)

Tieto programy podporujú udržateľnosť budov tým, že podporujú nižšiu spotrebu energie, vytvárajú prostredie, ktoré napomáha ľudskému zdraviu a dobrému životnému štýlu, a znižujú dopady na životné prostredie v celom životnom cykle budovy. Pomáhajú nám tiež v našej úlohe zaistiť budúcnosť so skutočne nulovou spotrebou energií.

Naše systémy pre osobnú dopravu sú v súčasnosti inštalované v 1000 budovách s certifikáciou LEED. V roku 2015 sa naše zariadenie, v Middletone v Tennessee, stalo prvým výrobcom výťahu na svete, ktorý obdržal certifikáciu LEED Gold pre "Existujúce budovy: Prevádzka a údržba". K tomuto úspechu viedlo neustále zlepšovanie efektívnosti zdrojov a vplyvu na životné prostredie v 50-ročnej továrni.

"Keď budeme pokračovať, budeme vidieť stále viac a viac budov, ktoré dosahujú vyššieho štandardu než dokonca LEED."

Monica Miller, Projektová manažérka pre trvalo udržateľný rozvoj a akreditovaná odborníčka LEED, thyssenkrupp

Zníženie našej prevádzkovej stopy

Taktiež robíme významné kroky pri znižovaní našej prevádzkovej stopy. Na našej strane to znamená:

  • Menej emisií CO2
  • Znížená spotreba vody
  • Zvýšená energetická účinnosť
  • Zlepšené nakladanie s odpadmi

Implementácia ISO 14001

Vedľa nášho Celosvetového programu energetickej účinnosti (Groupwide Energy Efficiency Program - GEEP) riadi naše štandardy Systém environmentálneho manažérstva (EMS) ISO 14001. Ako súčasť spoločnosti thyssenkrupp AG je naším cieľom implementovať ISO 14001 vo všetkých výrobných závodoch a oblastiach, ktoré sa týkajú životného prostredia, do fiškálneho roku 2019/2020. Dnes je viac ako 35 lokalít thyssenkrupp AG certifikovaných podľa normy ISO 14001 a ďalšie pribúdajú.

Celoplošný cieľ účinnosti

Vo fiškálnom roku 2013/2014 sa všetky podniky thyssenkrupp AG zaviazali k programu GEEP a jeho príslušným cieľom. V spoločnosti thyssenkrupp Elevator sme stanovili cieľ dosiahnuť, do fiškálneho roka 2019/2020 zisk energetickej účinnosti takmer 60 gigawatt hodín (GWh). To zodpovedá priemernej ročnej spotrebe energie 12 000 štvorčlenných domácností.

Celoplošný cieľ účinnosti

Využívame ambiciózny štandard riadenia spotreby energie ISO 50001 pre zvýšenie energetickej hospodárnosti. Naším cieľom je implementovať ISO 50001 pre všetky relevantné činnosti, tj. Stacionárne aktivity (s výnimkou našej flotily) s ročnou spotrebou energie nad 10 GWh. Certifikácia ISO 50001 prebieha na všetkých európskych výrobných závodoch, teda v Nemecku a vo dvoch v Španielsku.

Systémovo riadené využívanie energie v našich výrobných a servisných procesoch nám umožňuje dosiahnuť dobrý pokrok k nášmu cieľu. Modernizácia zariadení, inštalácia vysoko efektívneho osvetlenia a optimalizácia spotreby paliva našej flotily sú kľúčovými motormi našej efektívnosti v oblasti energie a zdrojov.

Hore
Všetky práva vyhradené 2018 © thyssenkrupp Elevator
Znak|Právne záležitosti|