Udržateľnosť

Vytvoriť z miest najlepšie miesta pre život

Vytvárať z miest najlepšie miesto pre život

V thyssenkrupp Elevator sa snažíme, aby mestá boli najlepším miestom pre život tak, že zabezpečíme udržateľnú infraštruktúru budov a čoraz ekologickejšie systémy osobnej dopravy. Uľahčenie mobility starnúcich občanov je tiež prioritou. Naším cieľom je dôsledne budovať cestu v oblasti kvality, užívateľského komfortu, designu, dostupnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia.

Záväzok našej spoločenskej zodpovednosti

Chápeme potreby sveta zajtrajška a našich zákazníkov. Naším cieľom je pomôcť zosúladiť rastúci dopyt po spotrebnom a investičnom tovare, infraštruktúre, energii a surovinách z čoraz vzácnejších zdrojov. Vďaka zručnosti, vášni a odhodlanosti našich zamestnancov neustále vyvíjajú a dodávajú produkty a riešenia na zdolanie tejto výzvy.

Udržateľnosť infraštruktúr budov

Udržateľnosť infraštruktúr budov

Stredne veľké výškové budovy ponúkajú najlepšie ekologické a nákladovo efektívne konštrukčné riešenie. Využívajú menej pôdy a umožňujú centralizovanú účinnú reguláciu energie.

Certifikácia udržateľnosti budov v krátkodobom i dlhodobom horizonte:

  • Vytvorenie inteligentných budov
  • Znižovanie prevádzkových nákladov (energia, voda, odpad)
  • Zlepšenie ziskovosti
  • Zvýšenie trhovej hodnoty
  • Zlepšenie mestského prostredia

Naše vysoko efektívne produkty a služby sú zamerané na budovanie udržateľnej infraštruktúry. My:

  • Ponúkame zdroje, efektívne, bezpečné, spoľahlivé a praktické výrobky a služby
  • Podporujeme našich zákazníkov počas plánovacej fázy komplexnými poradenskými službami, poskytovanými odborníkmi na udržateľnú výstavbu, vrátane našich 200+ akreditovaných partnerov LEED Green Associates a expertov BREEAM Associates
  • Modernizujeme existujúcu infraštruktúru tak, aby spĺňala udržateľné stavebné normy

Udržateľnosť a spoločnosť: Celosvetové zapojenie spoločenstva

Pomáhame vytvárať z miest najlepšie miesta pre život prostredníctvom našej angažovanosti v komunite. S viac ako 900 pobočkami sa podieľame na zlepšovaní kvality života ľudí v komunitách po celom svete.

Byť spravodlivý ku všetkým je jedným z našich hlavných zásad. Aktívne bojujeme proti diskriminácii a posilňujeme toleranciu. Dôvera a vzájomná úcta sú základnými kameňmi nášho úspechu a sú pre nás prirodzeným spôsobom, akým rozmýšľame a pracujeme.

Keďže mladosť drží kľúč k budúcnosti, aktívne podporujeme školy, vysoké školy a ďalšie vzdelávacie inštitúcie.

Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Naše zameranie na ochranu životného prostredia prostredníctvom zdrojov a energetickej účinnosti má absolútny obchodný zmysel. Zároveň chránime blahobyt našich zamestnancov, zákazníkov, partnerov a komunít, v ktorých žijeme a pracujeme.

Hore
Všetky práva vyhradené 2018 © thyssenkrupp Elevator
Znak|Právne záležitosti|