Právne poznámky

Ochrana údajov

Obsah webovej stránky je sprístupnený z thyssenkrupp Elevator AG, kde si môžu návštevníci webových stránok prečítať informácie o produktovom portfóliu thyssenkrupp Elevator AG, našej spoločnosti. Manipulácia s osobnými údajmi návštevníkov stránky podlieha prísnym požiadavkám nariadenia GDPR.

Ochranu vašich údajov pri používaní webovej stránky berieme veľmi vážne a je pre nás dôležitá. Na nasledujúcich riadkoch vás informujeme o zhromažďovaní osobných údajov.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Vo všeobecnosti môžete webovú stránku spoločnosti thyssenkrupp Elevator AG navštevovať anonymne, t. j. bez poskytnutia informácií o vašej identite. Pri návšteve našej webovej stránky si naše webové servery v Nemecku uložia štandardnú IP adresu vášho poskytovateľa internetových služieb, ktorú ste použili pri otvorení webovej stránky, miesto, z ktorého webovú stránku otvárate a naše súbory, ktoré si prezeráte. Uložia si tiež dátum vašej návštevy a všeobecné informácie o vašom prehliadači. Tieto údaje sa spracúvajú s cieľom zaistiť bezpečnosť webového servera a prispôsobiť informácie prijímané vašim výstupným médiom (napr. telefón, laptop alebo iné zariadenia). Tieto údaje sa analyzujú iba v anonymizovanej forme na štatistické účely.

Osobné údaje sa ukladajú a spracúvajú len za predpokladu, že nám ich poskytnete. Príkladom je vyplnenie kontaktného formulára alebo registrácia pre prispôsobené služby. Na príslušných webových stránkach získate informácie o zamýšľanom použití údajov a v prípade potreby aj informácie o vašom súhlase s požadovaným spracovaním a ukladaním. Toto povolenie platí iba pre spoločnosti thyssenkrupp a spolupracujúcich poskytovateľov služieb – napr. pri odoslaní požadovaných písomných informácií. Samozrejmosťou je, že všetci poskytovatelia služieb sú viazaní zabezpečením ochrany údajov a ich dôvernosťou. Tieto údaje tretím stranám neposkytujeme. Pred prenosom a spracovaním vždy dochádza k šifrovaniu údajov, vďaka čomu sú chránené pred neoprávneným prístupom.

Súbory cookie

Súbory cookie predstavujú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači alebo v iných koncových zariadeniach. Používanie súborov cookie nám pomáha pri analýze používania webových stránok, pri zlepšovaní ponúkaných služieb a produktov, pri zlepšovaní zabezpečenia a pri predchádzaní zneužitiu údajov. Rozpoznávame rôzne druhy súborov cookie:

  • Relačné súbory cookie predstavujú dočasné súbory, ktoré sa automaticky vymažú pri zatvorení prehliadača.
  • Trvalé súbory cookie sú súbory, ktoré sa ukladajú až do aktívneho vymazania. Prípadne sa môžu zmazať po uplynutí určitého času.
  • Súbory cookie prvých strán predstavujú súbory, ktoré pripravujeme priamo my.
  • Súbory cookie tretích strán sú súbory pripravené treťou stranou.

Súbory cookie možno použiť na rôzne účely.

  • Funkčné súbory cookie sa používajú na poskytovanie štandardných služieb našej webovej stránky. Bez použitia súborov cookie môže byť funkčnosť našich stránok veľmi obmedzená a pravdepodobne nesprávna.
  • Optimalizačné súbory cookie nám umožňujú analyzovať spôsob používania webovej stránky. Ak ste na tento účel nevyjadrili súhlas s použitím vašich osobných údajov, údaje budú anonymizované. Analýza nám pomáha pri zlepšovaní služieb a ponúkaných produktov a služieb.
  • Súbory cookie na prispôsobenie nám umožňujú prispôsobiť vaše osobné preferencie, ako je napríklad preferovaný jazyk. Tieto súbory používame na zlepšenie používateľskej skúsenosti a ponúkanie prispôsobeného obsahu.
  • Súbory cookie týkajúce sa bezpečnosti predstavujú súbory, ktoré sú nevyhnutné pri ochrane webových stránok pred útokmi a na predchádzanie podvodom.

V prípade, že ste s tým predtým súhlasili môže na jednotlivých stránkach dochádzať k ukladaniu osobných údajov do súborov cookie. Vo všeobecnosti platí, že budete mať prístup k všetkým informáciám na webových stránkach aj v prípade, ak súbory cookie vo svojom internetovom prehliadači deaktivujete. Neprijatie súborov cookie môže viesť k funkčným obmedzeniam našej ponuky.

Na našej webovej stránke využívame súbory cookie, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie.

Meno Poskytovateľ Účel Exspirácia Typ
_ga thyssenkrupp-vytahy.sk Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. 2 roky HTTP Cookie
_gat thyssenkrupp-vytahy.sk Využívané službou Google Analytics na získanie hodnotenia rýchlosti reakcií na počet požiadaviek. relačné súbory HTTP Cookie
_gid thyssenkrupp-vytahy.sk Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. relačné súbory HTTP Cookie

Google Analytics

Tieto webové stránky využívajú službu Google Analytics – webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Informácie vygenerované súbormi cookie týkajúce sa vášho používania webových stránok sa obyčajne prenášajú na server Google v USA, kde sa ukladajú. Deje sa to v anonymizovanej podobe. K anonymizácii vašej IP adresy dôjde na webovom serveri ešte pred odoslaním údajov do Google. K odoslaniu úplnej IP adresy a následnej anonymizácii až na serveroch v USA dochádza len ojedinele. Spoločnosť Google využíva tieto informácie v zastúpení prevádzkovateľa webových stránok pri vyhodnocovaní spôsobu používania webovej stránky, pri vytváraní správ o aktivite na webovej stránke a pri poskytovaní ďalších služieb súvisiacich s používaním internetu a aktivitou webovej stránky. Anonymizovaná IP adresa poskytnutá prostredníctvom Google Analytics v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená so žiadnymi ďalšími údajmi poskytovanými spoločnosťou Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením v internetovom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, môže to ovplyvniť úplnú funkčnosť niektorých funkcií tejto webovej stránky. Zhromažďovanie údajov prostredníctvom Google Analytics môžete zakázať kliknutím na nasledujúci odkaz. Dôjde k vytvoreniu súboru cookie odhlásenia, s výslovným nesúhlasom, ktorý zabráni ďalšiemu zberu vašich informácií počas návštevy tejto stránky: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ďalšie informácie o podmienkach používania a pravidlách ochrany osobných údajov nájdete na adrese https://policies.google.com. Upozorňujeme, že na tejto stránke je služba Google Analytics doplnená o kód „anonymizeIP“, vďaka čomu je zaručené anonymné zhromažďovanie IP adries (IP masking).

Kontaktný formulár a všeobecný kontakt (štandardný a zjednodušený)

Spoločnosť thyssenkrupp Elevator AG na účely vybavenia vašej požiadavky spracúva vaše údaje, ak ich uvediete v kontaktom formulári: oslovenie, meno, priezvisko, e-mail, ulica, PSČ, mesto, tel. číslo a obsah požiadavky. Vaše osobné údaje poskytujeme ďalším príjemcom, ak je to potrebné na vybavenie vašej požiadavky. Právny základ spracúvania vašich osobných údajov závisí od vašej požiadavky a spracúvanie môže prebiehať na základe s vami uzatvorenej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1) písm. a) nariadenia GDPR) alebo zváženia záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) a nášho oprávneného záujmu poskytovať vám kvalitné služby. Pri prevádzkovaní nášho kontaktného formulára nám zabezpečujú podporu naši poskytovatelia IT služieb ako zmluvní spracovatelia. Vaše údaje budeme spracúvať do odvolania súhlasu (ak spracúvanie prebieha na základe vášho súhlasu) alebo kým voči ich spracovaniu nevznesiete námietku (ak spracovanie prebieha na základe zváženia záujmov), prípadne do vyriešenia účelu vašej požiadavky. Spracovanie vašej žiadosti bez udania kontaktných údajov a údajov potrebných na pochopenie a vybavenie žiadosti nie je možné. Akékoľvek ďalšie údaje sú dobrovoľné. Táto služba je určená len osobám starším ako 18 rokov.

Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR), súhlas môžete kedykoľvek odvolať a zabrániť tak ich ďalšiemu spracúvaniu v budúcnosti. Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe zváženia záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR), voči ďalšiemu spracúvaniu môžete kedykoľvek vzniesť námietku. V rámci vášho používania kontaktného formulára okrem toho spracúvame informáciu o predvolenej URL adrese (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), ktorá sa najneskôr do štyroch týždňov vymaže. Bez získania tejto informácie nie je používanie kontaktného formulára technicky možné.

Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov

Máte právo požadovať od nás informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje spracúvame, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenos údajov a v prípade spracúvania podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia GDPR aj právo namietať voči spracúvaniu. Ak ste nám udelili súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) nariadenia GDPR, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania. Máte právo podať námietku u dozorného orgánu pre ochranu údajov.

Zodpovedná osoba a Správca ochrany údajov

Za získavanie a spracúvanie osobných údajov je zodpovedná spoločnosť:

thyssenkrupp Elevator AG
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Tel.: +49 201 844 0
E-Mail: info.elevator@thyssenkrupp.com

thyssenkrupp Výťahy s.r.o.
Nové záhrady I/13A
821 05 Bratislava
Tel.: +421 2 4020 88 88
Fax: +421 2 4020 88 99
E-Mail: tvb.tkesk@thyssenkrupp.com

Kontaktné údaje nášho pracovníka povereného ochranou údajov:

thyssenkrupp Elevator AG
Data protection officer
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Tel.: +49 201 844 0
E-Mail: dpo.elevator@thyssenkrupp.com

Rozsah a zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na používanie nami spravovaných internetových stránok. Nevzťahuje sa na internetové stránky iných poskytovateľov služieb, na ktoré len uvádzame prepojenia prostredníctvom odkazu. Za príslušné vyhlásenia a smernice, ktoré nesúvisia s našimi internetovými stránkami, nepreberáme žiadnu zodpovednosť ani záruky.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť vyššie uvedené pravidlá ochrany osobných údajov v súlade s budúcimi zmenami v získavaní a spracúvaní osobných údajov.

Duševné vlastníctvo a právo na používanie

Obsah webových stránok zahŕňa obrázky a dizajn webovej stránky thyssenkrupp Elevator AG a podlieha ochrane autorskými právami a ďalšími zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Táto webová stránka neudeľuje žiadne licencie na použitie duševného vlastníctva, ktoré je majetkom spoločností patriacich pod thyssenkrupp Elevator Group. Vyslovene zakázané je duplikovať, distribuovať, reprodukovať, prenášať, spracúvať, upravovať a akokoľvek inak používať obsah tejto webovej stránky na komerčné účely. Výnimkou je, ak máte písomné povolenie od thyssenkrupp Elevator AG.

Ochranné známky

Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky použité na webových stránkach thyssenkrupp Elevator AG chráni zákon o ochranných známkach a nesmú byť požité bez písomného schválenia thyssenkrupp Elevator AG. Rovnaké podmienky platia pre logá a značky spoločnosti.

Zodpovednosť

Informácie, ktoré vám thyssenkrupp Elevator AG ponúka na svojej webovej stránke, sú pravidelne spracovávané a upravované. Aj napriek najväčšej snahe nedokážeme zaručiť, že obsah tejto webovej stránky nebude obsahovať chyby. Neexistuje žiadna záruka predajnosti, žiadna záruka vhodnosti obsahu na určitý účel a žiadna záruka akéhokoľvek druhu (zamýšľaná či vyjadrená) v súvislosti s informáciami alebo akýmkoľvek prvkom tejto webovej stránky. Obsah nepredstavuje záväzok ani garanciu v súvislosti s našimi produktmi, a to najmä v súvislosti s ich predajnosťou alebo zmluvnou vhodnosťou na určité účely. Akékoľvek budúce vyhlásenia uvedené na našej webovej stránke sú založené výhradne na názoroch, (predbežných) odhadoch alebo na predpokladoch na strane vedenia thyssenkrupp Elevator AG a ako celok podliehajú riziku neistoty. Spoločnosť thyssenkrupp Elevator AG nemá záväzok aktualizovať takéto vyhlásenia. thyssenkrupp Elevator AG si vyhradzuje právo na úpravy alebo pridanie obsahu poskytovaných informácií alebo údajov, a to kedykoľvek a bez ďalšieho upozornenia.

Táto webová stránka v určitých prípadoch odkazuje na poskytovateľov tretích strán formou hypertextových odkazov. thyssenkrupp Elevator nemá žiadny vplyv na obsah webových stránok tretích strán. Z tohto dôvodu sa thyssenkrupp Elevator AG zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s obsahom a postupmi zabezpečenia údajov na prepájaných webových stránkach tretích strán. Pred používaním webových stránok tretích strán vám odporúčame prečítať si príslušné podmienky používania a postupy pri zabezpečení údajov daných poskytovateľov.

Hore
Všetky práva vyhradené 2018 © thyssenkrupp Elevator
Znak|Právne záležitosti|