Dôvody modernizácie

Bezpečnosť a zodpovednosť prevádzkovateľa

Skontrolujte, či je váš systém v súlade s platnou legislatívou.

Bezpečnosť predovšetkým! To je dôvod, prečo je minimálnou požiadavkou, aby sme vyhovovali súčasným bezpečnostným pravidlám. Táto úloha vyžaduje vysoký stupeň odbornosti a zodpovednosti.

Sme oboznámení s požiadavkami a s radosťou vám poradíme a pomôžeme objasniť otázky, ako sú tieto:

  • Aká je vaša zodpovednosť ako prevádzkovateľa, alebo zamestnávateľa?
  • Ako bezpečný je váš výťahový systém - a to aj v prípade, kedy pravidelné kontroly nevykazujú žiadne závady?
  • Aké kroky môžete podniknúť pre splnenie súčasných požiadaviek a pre zabránenie nebezpečenstvu?

Nestačí jednoducho udržiavať existujúce zariadenia. Mnohé staršie výťahové systémy nespĺňajú moderné normy a prevádzkovatelia výťahov musia definovať potenciálne nebezpečenstvá a riziká, ktoré s nimi súvisia. Pokiaľ by vývoj zariadení v projektoch mohol zabrániť nebezpečenstvu, alebo znížiť riziko, prevádzkovatelia takýchto zariadení majú povinnosť zdokonaliť svoje systémy s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestujúcich.

thyssenkrupp vám môže pomôcť vo vašich povinnostiach ako prevádzkovateľa poskytovaním poradenstva na mieste o akomkoľvek vylepšení, ktoré je dostupné pre váš výťah a vzájomnou diskusiou o vašich možnostiach. Môžeme vám pomôcť pri vyhodnocovaní rizík, aby ste si mohli nastaviť priority a rozpočet na upgrady.

Hore
Všetky práva vyhradené 2018 © thyssenkrupp Elevator
Znak|Právne záležitosti|